Φαράγγι Αστριτσίου

Posted in Φαράγγια Ηράκλειο

Οι ρεματιές του φαραγγιού έχουν μήκος ρεματιών περί τα 8χλμ. και υπάρχουν πολλά πλατάνια. Στη θέση Ρεματιές υπάρχουν εκκλησίες με ιστορική σημασία και ένα σπήλαιο, ο Νεραϊδόσπηλιος. Καθ΄όλη τη διαδρομή συναντώνται πηγές μόνιμης ροής, που δημιουργούν έναν όμορφο χώρο αναψυχής.


​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se umístěný. Nic s tableta ne.

Print