Φαράγγια Αγίου Χαραλάμπους και Αγίου Αντωνίου

Είναι περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στο Δήμο Γοργολαΐνης. Κατά μήκος τους περνά το Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4. Υπάρχουν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 92/43). Συγκεκριμένα συναντώνται 80 είδη χλωρίδας (4 προστατευόμενα), 24 είδη πανίδας (11 προστατευόμενα) και αναφέρονται και 16 είδη πουλιών από τα οποία τα 8 είναι προστατευόμενα. Στην περιοχή βρίσκεται και ένα σπήλαιο με νερό βάθους 100μ., στην οροφή του οποίου ζουν δύο είδη νυχτερίδων, που και αυτές προστατεύονται από την ίδια κοινοτική οδηγία.


​​počítáno než si ji nás poté zakoupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email