Μάρτσαλος

Είναι ένα φαράγγι μήκους περίπου 2χλμ., που αρχίζει από το βορρά και καταλήγει στο Λιβυκό Πέλαγος σε μια μικρή γραφική παραλία. Σε αυτήν αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος κατά τη μεταφορά του στη Ρώμη. Στο μέσο του υπάρχει η σπηλαιώδης εκκλησία της Παναγίας, που χρονολογείται απο τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και πιστεύεται ότι λειτούργησε και ως κατακόμβη, όπου κατέφευγαν οι χριστιανοί για να γλιτώσουν από τους διωγμούς των εκάστοτε κατακτητών. Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν λαξευμένα στους βράχους κελιά-σπήλαια και ίχνη παλαιών κτισμάτων.
Τα φαράγγια έχουν σπουδαία αισθητική αξία. Είναι εμφανείς οι εναλλαγές του τοπίου, ιδιαίτερα στο Αγιοφάραγγο. Η χλωρίδα συνίσταται από πολλά ενδημικά είδη, όπως το Limonium creticum, το οποίο είναι τοπικό ενδημικό. Η πανίδα περιλαμβάνει αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά προστατευόμενα απο τη Συνθήκη της Βέρνης. Υπάρχουν επίσης ενδημικά ασπόνδυλα, ορισμένα από τα οποία είναι τοπικά ενδημικά, όπως τα σαλιγκάρια Albinaria terebra (ενδημικά της Νότιας Κρήτης). Οι αμμώδεις παραλίες της ευρύτερης περιοχής αποταελούν τόπο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, καθιστώντας την περιοχή μία από τις τρεις σημαντικότερες για το είδος στην Ελλάδα.


​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email