Σπήλαιο Δόξα

Το σπήλαιο Δόξα βρίσκεται στο Δήμο Τυλίσου στο χωριό Μάραθος, 20χλμ. δυτικά του Ηρακλείου. Η είσοδος βρίσκεται σε υψόμετρο 490μ. και το συνολικό του μήκος είναι 50μ. Παρά το μικρό μέγεθος, ο λιθωματικός διάκοσμος είναι εντυπωσιακός και στο κέντρο του υπάρχει εξέδρα με λεκάνες (gours). Δυτικά του σπηλαίου υπάρχουν δύο μεγάλα βάραθρα, ο 'Τάφος του Λάκκου' και το 'Ξετρύπι'.


vypočtená než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email