Νεραϊδόσπηλιος

Στο Αστρακιανό φαράγγι, βόρεια της γέφυρας των Αστράκων στο Δήμο Χερσονήσου, υπάρχει ο Νεραϊδόσπηλιος, ένα μικρό διώροφο σπήλαιο. Κατά τον αρχαιολόγο Paul Faure αποτελούσε το ιερό της Τριτογένειας Αθηνάς, που είχε το επίθετο αυτό από το αρχαίο όνομα του ποταμού Κατερού, που ήταν Τρίτων. Στη σπηλιά αυτή βρίσκεται μία από τις πηγές του υδραγωγείου των Αστράκων που υδροδοτούσε εν μέρει την πόλη του Ηρακλείου από τις αρχές του 20ού αι. Κατά την παράδοση, στο σπήλαιο κατοικούσαν νεράιδες που είχαν εμφανιστεί πολλές φορές σε κατοίκους του χωριού.


vypočtená než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email