Σπήλαιο Φανερωμένης

Posted in Σπήλαια Ηράκλειο

Στο χωρίο Αβδού στις βορειοδυτικές πλαγιές στην περιοχή Λαλουδάκη βρίσκεται το σπήλαιο της Φανερωμένης σε υψόμετρο 770μ. Εχει μήκος 43μ., πλάτος 4-11,5μ. και ύψος 8,5μ. Βρέθηκαν σε αυτό λατρευτικά αντικείμενα Γεωμετρικής περιόδου και ένας χρυσός πέλεκυς. Η προσπέλαση προς το σπήλαιο είναι λίγο δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Στο εσωτερικό του διανοίγεται μικρός προθάλαμος, στο βάθος του οποίου υπάρχει διάκοσμος από σταλαγμίτες. Αριστερά του προθαλάμου ένας διάδρομος οδηγεί σε ευρύτερη αίθουσα με ογκώδης και άλλες μικρότερες στήλες.


vypočtená než si ji koupilo, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print