Σπήλαια Δήμου Γοργολαΐνης

Στην περιοχή του Αγίου Μύρωνα συναντάμε τρία τεχνητά σπήλαια: το Αγίασμα, το Ανώνυμο και ο Μανουρά Σπήλιος.  Στο δημοτικό διαμέρισμα των Ανω Ασιτών βρίσκεται σπήλαιο με νερό 100μ. βάθους με νυχτερίδες, ο λεγόμενος Νυχτεριδοσπηλιός. Σπήλαια υπάρχουν και στις θέσεις Κόκκινος Δέτης και Βαθιάς, ο Κυνηγόσπηλιος και ο Αγιος Χαράλαμπος αντίστοιχα.
Στο χωριό Κάτω Ασίτες σημαντικά σπήλαια είναι τα εξής: ο Λέστα Σπήλιος στη θέση Μαριάς Αλώνι, ο Αστυράκου Σπήλιος ή Σαρακήνα στην ομώνυμη θέση, ο Κατσιβέλης Σπήλιος στη θέση Λυσσογκρέμια, και το σπήλαιο Μέλισσα.Στο χωριό Πυργού υπάρχει ο Μερτζάνης Σπήλιος στη θέση Μερτζάνη.


​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se umístěný. Nic s tabletovací ne.

Print Email