Άγιος Φραγκίσκος

Πρόκειται για το καθολικό της Μονής του τάγματος των Φραγκισκανών Μοναχών. Ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος και δυο πλευρικά παρεκκλήσια. Το ΒΑ είναι στεγασμένο με σταυροθόλιο και το ΝΑ έχει πεσσούς, κιονόκρανα και τόξα δουλεμένα σε μάρμαρο. Το θύρωμα της εισόδου του ναού, κορινθιακού ρυθμού, εντυπωσιάζει με την διακόσμησή του. Χαρακτηριστικό είναι το φύλλο άκανθας στο «κλειδί» που είναι μεγάλο και ελίσσεται από τα πάνω προς τα κάτω. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το καθολικό μετατράπηκε σε Imaret, δηλαδή πτωχοκομείο. Ο ναός έως το 1996 είχε χρήση χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αναστηλώθηκε πρόσφατα από την 28η ΕΒΑ με σκοπό την στέγαση της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής του νομού Ρεθύμνης.

​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email