Πύλη Guora

Πρόκειται για την κεντρική είσοδο του χερσαίου τείχους των οχυρώσεων των Ενετών στην πόλη του Ρεθύμνου. Η πύλη κτίστηκε στα χρόνια του Rettore J. Guoro (1566-1568). Σήμερα, σώζεται τμήμα της πύλης στην αρχή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, με άνοιγμα 2,60μ. που σχηματίζεται από λαξευμένους λίθους με λοξότμητες ακμές που στο πάνω μέρος δημιουργούν ημικυκλικό τόξο. Σύμφωνα με τον περιηγητή - αρχαιολόγο G.Gerola, στην αρχική μορφή της πύλης, εκατέρωθεν του τόξου, δυο πεσσοί με απόληξη σε κιονόκρανα στήριζαν ένα επιστύλιο στο οποίο πατούσε γείσο και αέτωμα, που στο τύμπανό του υπήρχε ανάγλυφο το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, ανάμεσα σε δυο πύργους. Σήμερα, το ανάγλυφο αυτό σώζεται σε δυο κομμάτια στην αυλή της Loggia.

vypočítá než si ji nás poté zakoupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email