ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

  • Έδρα : ΖΩΝΙΑΝΑ
  • Δήμαρχος : ΠΑΠΑΣΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Διέυθυνση : ΖΩΝΙΑΝΑ
  • Τηλέφωνο : 128340 - 61209
  • Τηλέφωνο 2
  • E-Mail
  • Τ.Κ. : 74051
  • Πόλη Fax : 28340 - 61276

Print Email