Σπήλαιο του Σαµωνά

Το Σπήλαιο του Σαµωνά βρίσκεται στο Σαµωνά, 16 χλµ από το Βάµο. που αποκαλύφθηκε τυχαία το 1994 κατά τη διάνοιξη δρόµου. Στο σπήλαιο εισέρχεται κανείς µε ένα σχεδόν κατακόρυφο κατέβασµα 15-17 µέτρων όπου έχει τοποθετηθεί πρόχειρη σκάλα. Στο τέλος της καθόδου υπάρχει µικρή αίθουσα 7 x 3 µέτρων και αµέσως δίπλα, πίσω από φυσικές κολώνες, µια άλλη αίθουσα 13 x 5 µ. όπου υπάρχει και µικρή λίµνη διαυγούς νερού. Οι διάφορες µορφές του φυσικού του διάκοσµου είναι µοναδικές και προξενούν ένα απόκοσµο συναίσθηµα. Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν δίπλα στον ορατό σήµερα χώρο άλλες µικρές ή µεγάλες αίθουσες από τις οποίες διέρχεται και το νερό.

​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg vzpomenout vzít v podobě, v níž se umístěný. Nic s tableta ne.

Print Email