Βυζαντινό Μουσείο Χανίων

Το βυζαντινό μουσείο στεγάζεται στο χώρο που υπήρχε το καθολικό της μονής των Φραγκισκανών, San Salvatore, που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα.
Συγκεντρώνει ευρήματα ανασκαφών βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, που προέρχονται από τις ανασκαφές που έγιναν σε ολόκληρο το νομό Χανίων, καθώς και συλλογές και δωρεές ιδιωτών που καλύπτουν την εποχή από τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους μέχρι και την Τουρκοκρατία. Τα εκθέματα παρουσιάζονται κατά ενότητες που ακολουθούν χρονολογική σειρά και περιλαμβάνουν ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, εικόνες, κεραμικά, γλυπτά, νομίσματα, ψηφιδωτά και επιτύμβιες επιγραφές. Σκοπός του μουσείου είναι η παρουσίαση της ιστορικής και της καλλιτεχνικής διαδρομής του νομού Χανίων κατά τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο.Διεύθυνση: Θεοτοκοπούλου 82, τηλ. 28210 96046. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 08:00-14:00, εκτός Δευτέρας

vypočítá než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je psaný na obalu viagra 25mg pamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email