Ποταμός Αλµυρός

Είναι ένας πολύ μικρός ποταμός (μήκους 1,8 χλμ. και πλάτους 5-20 μ) με συνεχή ροή υφάλμυρου νερού. Πηγάζει από καρστικό έγκοιλο στον πυθμένα μικρής λίμνης στο χαμηλότερο τμήμα απότομης πλαγιάς των βορειοανατολικών παρυφών της οροσειράς του Ψηλορείτη. Ο ποταμός διασχίζει μικρή απόσταση με οφιοειδή πορεία, χωρίς μεγάλες αναδιπλώσεις της κοίτης, και εκβάλλει στο μέσο της κοιλότητας του ομώνυμου κόλπου του Αλμυρού στην τουριστική περιοχή της Αμμουδάρας.

Η ονομασία του ποταμού προέρχεται από την υφάλμυρη ποιότητα των νερών της λίμνης. Σε αυτήν καταλήγει καρστικός σπηλαιώδης αγωγός που πιθανότατα μεταφέρει νερά από νοτιοδυτικές περιοχές του Ψηλορείτη, τα οποία, πριν εξέλθουν στην πηγή της λίμνης του Αλμυρού, εισχωρούν σε μεγάλο βάθος και αναμιγνύονται με νερό της θάλασσας.

Ο υγρότοπος του Αλμυρού καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 88 εκταρίων και αποτελείται κατά το ήμισυ από φυσικούς ή ημιφυσικούς οικότοπους (λίμνη, ποτάμι, καλαμιώνες, υγρά λιβάδια με εποχιακά τέλματα και συστάδες αλμυρικιών, φρυγανότοποι, συστάδες μακκίας βλάστησης και φοινίκων, αμμώδης εκτάσεις με αμμοθίνες) και από περιοχές ανθρωπογενών δράσεων (καλλιέργειες και εκχερσωμένες ή επιχωματωμένες εκτάσεις, δομημένες περιοχές και οδικό δίκτυο).

Ο υγρότοπος του Αλμυρού ποταμού αποτελεί περιαστική περιοχή καθώς απέχει μόνο 8 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου προς τα δυτικά. Ανήκει διοικητικά στον Δήμο Γαζίου, ενώ γεωγραφικά χωροθετείται στην κοινότητα της Ρογδιάς και την περιοχή της Αμμουδάρας, μιας από τις περισσότερο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές του βόρειου παραλιακού μετώπου του νησιού.

​​počítáno než si ji nás poté zakoupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email