Σπήλαιο του Μεταξάρη ή του Πετσή ο σπήλιος ή Καραβότοπος

το Σπήλαιο του Μεταξάρη ή του Πετσή ο σπήλιος ή Καραβότοπος βρίσκεται στη θέση Καραβότοπος, στο Κόκκινο Χωριό , 11 χλµ από το Βάµο. Το σπήλαιο αυτό έχει µήκος περίπου 100 µέτρα και εντυπωσιακό διάκοσµο. Το µεγαλύτερο µέρος του δαπέδου του καλύπτεται από κόκκινη άργιλο, ενώ ίχνη από τους περιστασιακούς κατοίκους του υπάρχουν ακόµα (πήλινα τσουκάλια), αφού υπήρξε κρυσφήγετο του αντάρτη από το Κόκκινο Χωριό, Γιώργη Τσοµπανάκη.
 Το 1821 και σε αυτό το σπήλαιο, 120 γυναικόπαιδα σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους οι οποίοι τους ανάγκασαν να βγουν βάζοντας φωτιά στην είσοδο του.

​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je ​​písemných na obalu viagra 25mg pamatovat vzít v podobě, v níž se umístěný. Nic s tabletovací ne.

Print Email