Χαϊνόσπηλιος

Ο Χαϊνόσπηλιος βρίσκεται στην Ασή Γωνιά , 36 χλµ από το Βάµο. Μετά την είσοδο, στον προθάλαµο το σπήλαιο διαχωρίζεται στον αριστερό και δεξιό κυρίως θάλαµο. Ο αριστερός διαστάσεων περίπου 10 x 3,50 x 8 ύψος µε ένα στενό διάδροµο, οδηγεί σε ένα µικρό πέρασµα απ’ όπου κατηφορικά φτάνει κανείς σε πατάρι µε πλευρές µε κάποιο σπηλαιοδιάκοσµο και από εκεί σε άλλο πατάρι κάτω από το προηγούµενο, βάθους περίπου δέκα µέτρων.

vypočítá než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg zapamatovat vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletovací ne.

Print Email