Σπήλαιο Λεντάκα

Το Σπήλαιο Λεντάκα βρίσκεται στο Μελιδόνι, 10 χλµ από το Βάµο. Η είσοδος του διανοίγεται µέσα σε µια µικρή χαράδρα και κοντά σε µια πηγή νερού και η διάµετρος της δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. Η κάθοδος στο εσωτερικό του πραγµατοποιείται µε µια αρκετά κατηφορική διαδροµή καλυµένη από πολλές πέτρες, που καταλήγει σε µια µεγάλη αίθουσα µήκους 60 µέτρων περίπου και πλάτους 15 µέτρων, το ύψος δε σε ορισµένα σηµεία φτάνει ακόµα και στα10 µέτρα. Ο φυσικός διάκοσµος του σπηλαίου είναι θαυµάσιος µε κυµατοειδής µορφές σε ορισµένα σηµεία και µε λεκάνες διαυγούς νερού που προέρχεται από σταγoνoρρoή. Το σπήλαιο αυτό έχει και αρκετό ενδιαφέρον από αρχαιολογικής άποψης αφού στο εσωτερικό του εντοπίσθηκαν όστρακα αγγείων της Υστεροµινωικής περιόδου αλλά και της  Κλασσικής και Ρωµαϊκής περιόδου, όµως δεν έχει διευκρινισθεί αν χρησιµοποιούταν για διαµονή, λατρεία ή ταφή νεκρών.  Κυρίως έγινε γνωστό κατά την περίοδο της Γερµανικής κατοχής όταν χρησιµοποιήθηκε σαν τόπος καταφυγής κατοίκων του χωριού.

​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletovací ne.

Print Email