Σπηλαιοβάραθρο Μαύρο Σκιαδί

Το σπηλαιοβάραθρο το Μαύρο Σκιαδί έχει µια ιδιαίτερα τροµακτική είσοδο, το χαρακτηριστικό του οποίου είναι η µεγάλη µονοκόµµατη κατακόρυφη κατάβαση των 342 µέτρων. Στα 150 µέτρα ρέει καταρράκτης που καταλήγει στον πυθµένα όπου σχηµατίζεται λίµνη. Ξένοι σπηλαιολόγοι αναφέρουν ότι το Μαύρο Σκιαδί αποτελεί την µεγαλύτερη κατακόρυφη κατάβαση στον πλανήτη!

​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tabletem ne.

Print Email