Βάραθρο Κατεβατή Κεφαλά

Το Βάραθρο Κατεβατή Κεφαλά βρίσκεται στο χωριό Κεφαλάς. Το κατακόρυφο βάθος του είναι 35 µ. και το άνοιγµα της εισόδου 3x5µ. Όπως και τα περισσότερα σπήλαια και βάραθρα της περιοχής, έτσι και η Κατεβατή υπήρξε κρυσφήγετο κατά την τουρκοκρατία αλλά φαίνεται να έχει χρησιµοποιηθεί και κατά τους πρώτους προχριστιανικούς χρόνους, όπως µαρτυρούν τα θραύσµατα αγγείων που έχουν βρεθεί εκεί.

​​počítáno než si ji ​​koupili, a to nejen proto, že je napsáno na obalu viagra 25mg ​​nezapomeňte vzít v podobě, v níž se ​​nachází. Nic s tableta ne.

Print Email