Βάραθρο του Καβρού η τρύπα

Το Βάραθρο του Καβρού η τρύπα βρίσκεται στο Κόκκινο Χωριό. Η είσοδος του, που φαίνεται ότι στα πολύ παλιά χρόνια ήταν αρκετά ευρύχωρη τώρα έχει φράξει σχεδόν από κατολισθήσεις. Ο σηµερινός πυθµένας έχει βάθος εβδοµήντα µέτρα από την εισόδου και σε
µήκος διαδροµής 120 µέτρα. Σύµφωνα µε τους σπηλαιολόγους, πριν από χρόνια το σπήλαιο συνέχιζε προς τα κάτω και οι δίοδοι του έχουν φράξει πιθανώς µετά από κάποιο σεισµό. Το περίεργο είναι ότι στο βάθος αυτό βρέθηκε ανέπαφο αγγείο της Υστεροµινωικής εποχής µε ωραία σχέδια, καθώς και κοµµάτια από άλλα αγγεία που δεν είχαν παρασυρθεί από τα νερά αλλά είχαν τοποθετηθεί εδώ πριν από 3.500 χρόνια και έσπασαν από κατολισθήσεις.

​​počítáno než si ji koupilo, a to nejen proto, že je ​​písemných na obalu viagra 25mg pamatovat vzít v podobě, v níž se umístěný. Nic s tabletovací ne.

Print Email